معنی کلمه گاوصندوق ضد سرقت به انگلیسی چه می شود

by کلمات مربوط به گاوصندوق به انگلیسی in نوامبر 7, 2019

معنی کلمه گاوصندوق ضد سرقت به انگلیسی می شود Anti-theft vault

Leave a Reply